Deaneries

The Diocese of Tarime is comprised of 6 Deaneries.

(1) Tarime deanery: Tarime, Buhemba, Rebu, and Kemairi parishes.

(2) Mogabiri deanery: Mogabiri, Kenyamanyori, Nkongore, and Nyamwigura.

(3) Kemange Deanery: Kemange, Manga, Gamasara Nyagisya, Bumera, and Nyasurura.

(4) Sirari Deanery: Sirari, Kitagasembe, Nyabitocho, Kyoruba, Bunchari, Bugumbe, and Nyasaricho.

(5) Magoma Deanery: Magoma, Kemakorere, and Mangucha.

(6) Nyamongo Deanery: Kerende, Nyangoto, Nyakunguru, Itandora, and Nyarwana.